Reklama
 
Blog | Vojtěch Veselý

Včely jsou v zemědělském nebezpečí od jara do konce podzimu

Zemědělci mají vůči včelařům zákonnou povinnost informovat, kdy budou aplikovat nebezpečné přípravky. Svou povinnost hromadně plní jednorázovým emailem hlásícím, že budou ošetřovat od začátku dubna do konce listopadu. Veřejnost se o postřicích nemá možnost dozvědět nijak.

Zemědělci mohou pří své profesionální praxi používat chemické přípravky. Vlastně musí, poněvadž postřiky pomáhají v boji proti škodlivým organizmům a boj nařizuje Zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči, v boji vítězit je veřejný zájem. Zda je “použití nebezpečného přípravku” bezpečnější než šíření nebezpečných organizmů, nevím. Zákon nicméně ukládá zemědělcům oznámit aplikaci přípravku. Ne všem. Jen včelařům s registrovaným stanovištěm. Minimálně 48 hodin před ošetřením polí. Včelařům tedy začátkem dubna přicházejí maily od jejich zemědělských kolegů a obsahují oznámení: “Na základě výše citovaných právních předpisů vám oznamujeme jako majiteli včelstev hlášených v oblasti půdních bloků dle LPIS, obhospodařovaných firmou: Název společnosti, sídlo, IČ provádění ochrany rostlin k zajištění zemědělské výroby v termínu od 8.4.2018 do 30.11.2018.”

Nabízím dvě pozastavení nad otazníky, které sice napadnou každého, ale já je tady rozepíšu.

První se týká nutnosti registrovat si stanoviště včel, abyste se o aplikacích přípravků vůbec dozvěděli. Na privilegium včelařů, že vědí víc, reaguje krátké video Jana Tuny, kde v jednom z dílů jeho A DOST! připomíná ministrovi Marianu Jurečkovi jeho slib vložit do legislativy povinnost informovat všechny i nevčelařící čtenáře Respektu. Zkuste a braňte se smutku: Žlutá smrt 5 – Ministerské lži. Mohli jsme už dva roky sledovat, kterými fung(h)i-, herbi-, pesticidy, glyfosáty a podobně karcinogeny nebo mutageny byly kde pokropeny pole, sady a louky. Snad i v uživatelsky přístupně formě: ortofoto, turistická Aerial map, tak jak jsme na to normálně zvyklí. Nesplněnému slibu navzdory by takto – zprvu dobrovolně a nadšenecky – mohli právě včelaři fungovat. Pouštět protekčně získanou informaci dál: “hlásím, že od 6. dubna do 30. listopadu tohoto roku budou profesionální uživatelé na ploše o velikosti cca 2.750ha, (dva tisíce fotbalových hřišť, plocha větší, než mají Brandýs nad Labem se Starou Boleslaví dohromady.) aplikovat “přípravky označené jako nebezpečné nebo zvláště nebezpečné pro včely” (§ 51 odst. 1)”. Tím jsem si odbyl vynesení, snadno splnitelná služba. Zajímají vás novinky o postřicích ve vašem regionu? Najděte si svého včelaře… 

Co se druhého zastavení týče, promlouvá k němu text ministerské Sekce lesního hospodářství, jak si je na své stránky vyvěsil Svaz českých včelař, z.s.. Interpretace a citace: několik let včelaři tajili své kontaktní údaje. Konečně je vydali a zemědělec konečně může “upozornit včelaře například mailem nebo sms zprávou, informace o chystaném ošetření polí se bezprostředně dostane ke včelaři, a ten může na tuto situaci okamžitě reagovat.” Třeba včelám v inkriminovaném období zabránit v odletu z úlu. Podle síly a četnosti postříku jde o několik sezonních dní bez vody, jídla a vzduchu ve svých i sestřiných výkalech. Podle čerstvých oznámení zemědělců včelařům může mít domácí vězení i osm měsíců. Litera zákona naplněna: 2 dny předem jedni spamovali druhé zprávou, podle které naplánovat výlet s rodinou, korporátní teambuilding nebo venčení psa nejde.

Ministerstvo zemědělství provozuje Portál farmáře, jakousi informační bránu do světa informací důležitých pro zemědělce, ale i o nich. Nabízí velké množství on-line mapových i nemapových aplikací. Ministerstvo informace předávat umí, v porovnání se západním zahraničím jsme ve vedení veřejných přehledů a registrů vskutku napřed. Na portálu farmáře najdete Registr příjemců dotací, seznam vzdělávacích akcí nebo seznam registrovaných prodejen sudového vína. O dění kolem farem samotných, co zemědělského probíhá v krajině, to ne. Zkoušel jsem i Mapu výskytu škodlivých organizmů, jakože podle ní odvodím, kde se naše krajina proti škodlivému bázlivci kukuřičnému nebo křísku révovému zemědělsky ošetřuje (v sezoně 17-18 zatím žádný pozitivní výskyt, ale spíš se mi zdálo, že aplikace ještě úplně naplno neběží). Neodvodil jsem nic. Náhodou jsem pak otevřel Registr přípravků pro profesionální použití (2098 položek domácí i zahraniční výroby, pro eko i konvenční zemědělství) a potupně rozklikl celkem dost detailů. Skoro pořád dokola jsem v popisu narážel na “Může vyvolat alergickou kožní reakci.” “Podezření na poškození plodu v těle matky.” “Vysoce toxický pro vodní organismy.” Každopádně se přípravky nedají filtrovat podle nebezpečnosti včelám a ani opisy etiket včely nezmiňují. Zkouším si vybavit, jak vypadá ikona varující včely před obsahem nádoby s chemikálií. Vizualizuju si rybu s tlamičkou nad hladinou a mrtvým stromem v pozadí (Acrobat MZ WG), lidskou ruku, do které tekutina ze zkumavky vypaluje prohlubeň (Abilis Ultra), samozřejmě lebku a zkřížené hnáty (to naštěstí nemá ani Sirena, jinak přebornice ve sbírání zlých certifikátů). Včelka v rudém trojúhelníkovém rámečku nikde. Možná přípravky označené jako včelám toxické neexistují.

Soudím, že registr konvenuje s tím, co se pak v profesionální zemědělské praxi po polích rozptyluje. Ale nedozvěděl jsem se po kterých a kdy. Ještě je možné, že přípravky jsou lidem i životnímu prostředí nebezpečné, ale tato jejich vlastnost se profesionální aplikací mění na příznivou.

Další uzavřené otázky: jsou přípravky nebezpečné a zvláště nebezpečné pro včely nebezpečné i pro člověka a ostatní stvoření? Tvoří takto označené přípravky většinu těch, které se v praxi aplikují? Existují přípravky, které včely pohodlně snesou (takže netřeba informovat ani včelaře), ale člověku “Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.” (Alfametrin ME)?

Závěrem ještě chvilka se závěrem ministerského textu pro včelaře: “V tuto chvíli nám není známo lepší řešení, které by pomohlo ochránit včelstva při aplikaci postřiků v krajině. Pokud včelaři ve spolupráci se zemědělci přijdou na způsob, který by jim vyhovoval více, budeme rádi, když ho navrhnou. Jsme otevření podnětům, a nejenom dalšímu jednání, ale i změnám, které budou k prospěchu našeho zemědělství i včelařství.” Dlouhá citace krásného textu z půlky března. Včera tamtéž mezi aktualitami přibylo svazové Vyjádření k oznámením zemědělců včelařům o plánovaných aplikacích přípravků na ochranu rostlin, které trochu orientuje v legislativě kolem informování, ale také tvrdí: “Oznámení zemědělců, že budou provádět postřiky od jara do zimy, je včelařům k ničemu, zákon je obcházen a není naplněn účel, proč hlášení takto řádně a včas má včelař dostat.” Jinak ale internetové polemiky na toto téma nejsou. Malilinko na Facebooku.

Cesta k informacím o tom, kde se zhruba kdy čím bojovalo proti škodlivým organizmům vede tedy stále přes ostnatý plot profesionálního zemědělského areálu ke kupě kanystrů s oranžovými ikonami plus složení, expirace a doporučené dávkování. Snad i informace o takzvaně “ochranné lhůtě”: za jak dlouho po aplikaci bude na zasažené ploše zase vědecky prokazatelně bezpečno (když chemicky odčervím dojnici, také její mléko aspoň příštích 240 hodin nechávám kočkám). Není-li kanystr příliš zašlý, aplikace proběhla nedávno.

Takže nezapomeňte, od dubna dokonce listopadu… zemědělství je zkrátka prostor i sektor, kde se bezprostředně potkávají ochrana přírody s jejím využíváním. Využívání může být včelám zvláště nebezpečné.

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama